خانه / فرم ثبت نام در کلاس های شروع مهر و پشت کنکوری ها

فرم ثبت نام در کلاس های شروع مهر و پشت کنکوری ها

فرم ثبت نام سایر شهر ها ( شروع مهر ماه )

لطفا فرم را با دقت پر نمایید . با شما تماس گرفته خواهد شد ..
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : tif, jpg, gif, png, pdf.
    ( باید دانش آموز خارج از تبریز باشید ) , در غیر این صورت حذف میشوید .