خانه / کل مطالب سایت / کتابچه های یازدهم

کتابچه های یازدهم

کتابچه شماره ۱ ( یازدهم ها ) ویژه ۲۲ تیر ماه

کلیه  یازدهم ها  ( مدارس پژوهش ) و آموزشگاه پژوهش

بسته های ویژه هر آزمون کانون ، اول هفته در سایت قرار داده خواهد شد و کپی آنرا یا از آموزشگاه تهیه نمایید و یا اگر کپی رنگی میگیرید از بیرون و یا خانه تهیه نمایید .

حتما برنامه ویژه کانون : کل دهم را پیش خوانی کرده و حاضر شوید .

بحث های گروهی به صورت دو یا ۳ نفره تقسیم بندی خواهند شد .

دانش آموزان مدرسه با توجه به اینکه وقت بیشتری دارند دو صفحه اضافی خواهند داشت .

برای دانلود بسته اول کلیک نمایید .